Lasten parlamentti

Lapset ratsastamassa keppihevosilla.

Rauman lasten parlamentti on vuonna 2010 nuorisopalveluiden ja koulujen yhdessä perustama alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Lasten parlamentti tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa lapsiin liittyviin asioihin Raumalla ja tavoitteena onkin saada alakoululaisten mielipiteet kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Lasten parlamentin jäsenet ovat raumalaisia 4.–6.-luokkalaisia. Jokaisesta alakoulusta koulun opettajat valitsevat kaksi edustajaa.

Lasten parlamentin toiminnassa jäsenet oppivat yhteisten asioiden hoitoa ja tarkoituksena on vaikutusmahdollisuuksien monipuolistaminen ja toimivan sosiaalisen ympäristön luominen, jossa korostuu onnistumisen ja yhdessä tekemisen ilo.

Lasten parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Uusi kausi valitaan koulujen alkaessa syksyllä kahden vuoden välein. Järjestäytymiskokouksessa lasten parlamentille valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Lasten parlamentti kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kaupungin toimielimille lapsia koskevien asioiden käsittelyssä. Parlamentin toiminnasta ja koolle kutsumisesta vastaa nuorisopalveluiden työntekijä.

Logokilpailu

Rauman lasten parlamentti järjestää logokilpailun 1.–6.-luokkalaisille raumalaisille lapsille. Voittajatyö valitaan lasten parlamentin tunnukseksi.

Lasten parlamentti toivoo, että logo kuvastaa lapsia tai lastenmielisyyttä sekä merellisyyttä. Lisäksi Rauman sinisen ja keltaisen värin halutaan näkyvän logopiirustuksessa. Lasten parlamentti palkitsee kilpailun voittajan paketilla, jossa on Rauma-aiheisia tuotteita, koulutarvikkeita sekä herkkuja.

Kilpailuun voi osallistua 8.–28.2. ja voittaja julkaistaan perjantaina 5.3.2021.

Kilpailutyö voi olla joko digitaalinen tai käsin piirretty teos. Rauman kaupungilla on lupa käyttää kilpailuun lähetettyjä teoksia muun muassa markkinoinnissa ja muokata käsin tehdyt teokset tarvittaessa sähköiseen muotoon.

Teoksen lähetyksen yhteydessä on mainittava osallistujan nimi, yhteystiedot, koulu ja luokka. Kilpailutyöt tulee lähettää 28.2.2021 mennessä sähköpostilla osoitteeseen nuorisopalvelut@rauma.fi tai postitse Nina Kuusisto-Huuskoselle, osoitteeseen Sivistystoimi/Nuorisopalvelut, Kanalinranta 3, 26101 Rauma.
Lastenparlamentin logokilpailu 2021.

Rauman lasten parlamentin esittely