Lasten parlamentti

Lapset ratsastamassa keppihevosilla.

 

Rauman lasten parlamentti (RLP) on vuonna 2010 nuorisopalveluiden ja koulujen yhdessä perustama alakoululaisten oma vaikuttamiskanava. Lasten parlamentti tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa lapsiin liittyviin asioihin Raumalla ja tavoitteena onkin saada alakoululaisten mielipiteet kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Lasten parlamentin jäseniksi valitaan jokaisesta raumalaisesta alakoulusta kaksi 4–6. luokkalaista edustajaa. Lasten parlamentin toiminnassa jäsenet oppivat yhteisten asioiden hoitoa ja tarkoituksena on vaikutusmahdollisuuksien monipuolistaminen ja toimivan sosiaalisen ympäristön luominen, jossa korostuu onnistumisen ja yhdessä tekemisen ilo.   

Lasten parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Uusi kausi valitaan koulujen alkaessa syksyllä kahden vuoden välein. Järjestäytymiskokouksessa lasten parlamentille valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

Lasten parlamentti kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kaupungin toimielimille lapsia koskevien asioiden käsittelyssä. Parlamentin toiminnasta ja koolle kutsumisesta vastaa nuorisopalveluiden työntekijä.

Rauman lasten parlamentin esittely