Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö tarjoaa 12 -17-vuotiaille nuorille ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla on kasvatuksellisia ja kehitykseen kiinnittyviä päämääriä. Kohdennetun nuorisotyön työmuotoja ovat mm. yksilötyö ja ryhmätoiminta.

Yksilötyön tavoitteena on nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, luotettava ja turvallinen aikuiskontakti sekä nuoren valmiuksien selvittäminen ja tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin palveluihin. Nuoren kanssa sovitaan tapaaminen/tapaamisia hänelle sopivaan paikkaan esimerkiksi nuorisotilalle tai koulun tiloille, mihin hänelle on parhainta tulla. Tapaamisissa tukena käytetään usein Omin jaloin-menetelmää. Se koostuu erilaisista kirjoitus- ja keskustelutehtävistä, joita tehdään yhdessä nuoren kanssa. Tarkoituksena on auttaa nuorta havaitsemaan elämänsä suoja- ja riskitekijöitä.

Kohdennettu ryhmätoiminta vastaa meneillä oleviin tarpeisiin ja havaittujen ilmiöiden vaikutuksiin. Toive tietynlaisesta toiminnasta voi tulla suoraan nuorilta tai yhteistyötahoilta, kuten kouluilta ja sosiaalitoimelta. Ryhmän aiheita voivat olla esimerkiksi kaveri- ja muut ihmissuhteet, harrastukset, kommunikointitaidot, sosiaalisen median taidot, mielen hyvinvointi tai jokin tietty taidemuoto. Parhaimmillaan ryhmätoiminta saattaa yhteen samoista asioista kiinnostuneet nuoret.

Miten kohdennettuun nuorisotyöhön?

Nuoren itsensä lisäksi myös hänen lähipiirinsä voi olla yhteydessä kohdennetun nuorisotyön ohjaajaan. Yhteyttä voi ottaa myös kuka tahansa nuorten parissa työskentelevä, viranomainen tai yksityishenkilö, jolla on huoli nuoren/nuorten elämästä. Pyyntö voidaan tehdä puhelimitse ja sähköpostitse. Yksilötyötä nuoren kanssa tekevä nuoriso-ohjaaja sovitaan nuoren toiveita kuunnellen.