Kohdennettu nuorisotyö

Yksilötyö

Yksilötyö on alle 18-vuotiaille nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää sekä vahvistavaa, tukea antavaa työtä. Yksilötyön tavoitteena on nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen, luotettava ja turvallinen aikuiskontakti sekä nuoren valmiuksien selvittäminen ja tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin palveluihin. Käsiteltäviä teemoja voivat olla: perhe- ja kaverisuhteet, yksinäisyys, kiusaaminen, itsetunto, raha-asiat, haasteet koulussa tai kotona, pelaaminen, päihteet, näpistykset, seksuaalisuus, identiteetti, hyvinvointi, voimavarat, yhdenvertaisuus tai mikä tahansa nuoruuteen liittyvä asia.

Omin jaloin on työmenetelmä, jota käytetään yksilökeskusteluissa keskustelun tukena. Menetelmä koostuu erilaisista tehtävistä, joita tehdään yhdessä nuoren kanssa. Näillä vahvistetaan nuoren elämänhallintaa ja tuetaan aikuiseksi kasvamisessa. Tarkoituksena on myöskin auttaa nuorta havaitsemaan elämänsä suoja- ja riskitekijöitä.

Tapaamisia voidaan sopia nuoren kanssa hänelle sopivaan paikkaan esimerkiksi nuorisotilalle tai koulun tiloille, mihin hänelle on parhainta tulla. Tapaamisia sovitaan nuoren kanssa noin 6-8 kertaa, joiden jälkeen lopuksi sovitaan yhteistapaaminen nuoren ja hänen vanhempansa/huoltajansa kanssa tiivistys asioista, mahdollisesti ilmenneet huolenaiheet sekä tarvittaessa sovitaan jatko-ohjausta tarvittaviin palveluihin.

Valomerkkitoiminta

Valomerkkitoiminta on ennaltaehkäisevää päihdetyötä, jonka tavoitteena on alaikäisen terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen sekä suojaaminen päihteiden aiheuttamilta haitoilta. Toiminta on kehitetty alkoholin ja nikotiinituotteiden käytön/hallussapidon varhaiseksi puuttumiseksi alaikäisille nuorille. Valomerkki-ilmoitukset ovat sosiaalipäivystykseen tulleet ilmoitukset, jossa arvioidaan tilanteet, voidaanko hoitaa keskustelu Valomerkkikeskustelulla.

Keskustelut hoitavat koulutetut ammattilaiset yhdessä nuoren ja nuoren vanhemman/huoltajan kanssa. Keskustelun jälkeen pohditaan, jäikö huolta nuoresta ja tilanteen vaatiessa tehdään joko lastensuojeluilmoitus tai ohjataan Omin jaloin-yksilötyöhön.