Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennettu nuorisotyö  on  alle 18- vuotiaille nuorille suunnattua, ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa tukea antavaa työtä.  Se keskittyy yksittäisen nuoren tuen tarpeeseen tai ryhmätoimintaan. Tapaamiset voidaan suunnitella tapahtuvaksi joko koulu- tai vapaa-aikana. Käsiteltäviä teemoja voivat olla: perhe- ja kaverisuhteet, yksinäisyys, kiusaaminen, itsetunto, raha-asiat, haasteet koulussa tai kotona, pelaaminen, päihteet, näpistykset, seksuaalisuus, identiteetti, hyvinvointi, voimavarat, yhdenvertaisuus tai mikä tahansa nuoruuteen liittyvä asia.

Yksilötyö

Tavoitteena on nuoren yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukeminen, luotettava ja turvallinen aikuiskontakti sekä nuoren valmiuksien selvittäminen ja tarvittaessa ohjaaminen eteenpäin.
Omin Jaloin -työskentelyssä vahvistetaan elämänhallintaa ja tuetaan aikuiseksi kasvamisessa. Yksilötapaamisten tarkoitus on auttaa nuorta havaitsemaan  elämänsä suoja- ja riskitekijöitä. Työskentelyyn ohjaudutaan joko nuoren omasta aloitteesta, vanhempien yhteydenoton kautta tai eri yhteistyötahojen toimesta.

Ryhmätyö

Ryhmätyöskentely on ohjattua ja suunnitelmallista toimintaa, jossa nuoria tuetaan erilaisten harjoitusten tai elämysten avulla. Ryhmätoimintaa järjestetään tarpeiden ja toiveiden mukaan. Toiminta mahdollistaa myös vertaistuen saamisen ja voi kannustaa nuorta löytämään mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Pienryhmän tavoitteesta riippuu, toteutetaanko toiminta suljettuna vai avoimena ryhmänä.

Omat rajat -ryhmä

Ryhmä kokoontuu nuorisotalo Kuovilla (Kuovinkuja 4)  tiistaisin klo 16.30-18.00 viisi kertaa ajalla 10.11.-8.12.20.
Ryhmä on 13-17-vuotiaille tarkoitettu avoin ryhmä, jossa tarkastellaan niin arkipäiväisiä asioita kuin odottamattomia tilanteita. Keskustellaan omaan kehoon suhtautumisesta, omista valinnoista, käydään läpi turvaohjeita yllättävissä tilanteissa, puhutaan netin käytöstä, turvaverkosta, voimavaroista, hyvästä olosta ja muun muassa tunteiden nimeämisestä ja niiden tiedostamisesta. Ryhmää vetää nuoriso-ohjaaja Jessina Vastamäki, puh. 040 180 9780 ja etsivä nuorisotyöntekijä Katja Verronen, puh. 040 172 6129. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: jessina.vastamaki@rauma.fi, katja.verronen@rauma.fi tai ylläolevista puhelinnumeroista.

 

Omat rajat-ryhmä