Aikalisätoiminta

Mitä mä haluan.

Time out! Aikalisä!


Aikalisätoiminnassa tarjotaan tukea ja ohjausta kaikille kutsunta-, varusmies- ja siviilipalvelusikäisille nuorille. Etsivä nuorisotyö toteuttaa Puolustusvoimien, siviilipalveluskeskuksen, valtiokonttorin ja kuntien yhteistyölle perustuvaa Aikalisätoimintaa osana perustyötään ja vastaa toiminnasta kaikissa Suomen kunnissa.

Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat Puolustusvoimien järjestämiin kutsuntatilaisuuksiin ja kohtaavat kaikki kutsunnanalaiset nuoret miehet. Kutsunnoissa jokaiselle tarjotaan mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti häntä askarruttavista asioista. Keskusteluja voidaan jatkaa tapaamisissa kutsuntojen ulkopuolella nuoren niin toivoessa. Mikään asia ei ole liian pieni tai suuri yhdessä mietittäväksi. Etsivät auttavat nuoria niin palvelukseen valmistautumisessa kuin muissakin heille tärkeissä kysymyksissä.

Ja jos varusmies- tai siviilipalvelus keskeytyy ja suunnitelmat menevät uusiksi, on Aikalisän paikka! Joukko-osastojen ja siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorit ilmoittavat palveluksensa keskeyttävien yhteystiedot nuoren kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat yhteydessä nuoreen, auttavat muuttuneessa tilanteessa nuoren tahdon mukaisesti, ja tarvittaessa ohjaavat hyödyllisiin palveluihin nuoren tukena pysyen. Nuori voi halutessaan myös kieltäytyä Aikalisästä ilman, että siitä koituu hänelle seurauksia.

Etsivä nuorisotyö on nuoren tukena sen aikaa ja sillä tavalla kuin hän itse katsoo parhaaksi. Etsivä nuorisotyöntekijä on rinnalla kulkija, joka auttaa selvittämään, miten ottaa seuraava askel. Toiminta on aina luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta. Kaikki alle 29-vuotiaat nuoret ja heidän läheisensä voivat myös itse olla milloin tahansa yhteydessä kotikuntansa etsivään nuorisotyöhön Aikalisätoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Aikalisätoimintamallin avulla nuoriin voidaan luoda luottamuksellinen yhteys heidän elämänsä merkittävän siirtymävaiheen ja yllättävienkin elämänmuutosten, kuten palveluksen keskeytymisen, hetkellä. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat Aikalisä-toimintamalliin perehdytettyjä ammattilaisia. He tarjoavat nuorelle kynnyksettömästi mahdollisuuden arvioida elämäntilannettaan ja erilaisia toimintavaihtoehtoja. Etsivillä on valmiudet ohjata nuoria monipuolisesti hyvinvointia ja mielekästä arkea sekä ase- ja siviilipalveluksen suorittamista koskevissa kysymyksissä.

Kunnissa etsivää nuorisotyötä tekevät organisaatiot toimivat nuorten parhaaksi läheisessä yhteistyössä Puolustusvoimien aluetoimistojen ja joukko-osastojen, siviilipalveluskeskuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen, Kelan, koulujen ja oppilaitosten sekä työllisyyspalvelujen kanssa.