Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö on yläkouluilla tapahtuvaa ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jonka tavoitteena on taata turvallinen kouluyhteisö, jossa nuoret viihtyvät. Tarkoituksena on myös tukea oppilaiden osallisuutta sekä koulussa että vapaa-ajalla ja saada nuorten ääni ja mielipiteet kuuluviin. Toimintaa suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä muiden nuoriso-ohjaajien sekä koulujen henkilökunnan kanssa.

Kouluissa toimiva nuoriso-ohjaaja on turvallinen ja luotettava aikuinen, joka kohtaa nuoria koulun arjessa. Hän tarjoaa matalan kynnyksen tukea ja apua sekä kehittää yhteisöllisyyttä ja kouluviihtyvyyttä. Työskentelymuotoihin kuuluu muun muassa välituntitoiminta, kiusaamisen ehkäisy, ryhmäytykset, yksilöohjaus, tapahtumien ja tempausten järjestäminen sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö – ja tietysti myös koulun ja nuorisopalveluiden välinen yhteistyö.