Etsivä nuorisotyö

 

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja ne käydään avoimessa ja rennossa ilmapiirissä. Nuoren oma halu ja tarve ovat ohjauksen lähtökohtana.

Kuka voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään? Oppilaitos, silloin kun nuori on lopettamassa tai lopettaa opintonsa. Puolustusvoimat tai siviilipalveluskeskus nuoren lopettaessa varusmies- tai siviilipalvelu. Kuka tahansa viranomainen tai yksityishenkilö, jolla on huoli nuoren elämästä. Nuori voi olla myös itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään.

Ilmoitus etsivään nuorisotyöhön voidaan tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjallisesti.