Starttivalmennus

Toimintatila työpajalla

Starttiosasto on matalan kynnyksen pajatoimintaa nuorille, jotka tarvitsevat elämänhallinnallista tukea arjen haasteissa ja elämässä.
Starttiosasto on kuntoutumiseen keskittyvä ryhmä, jossa pääpainona on omien voimavarojen löytäminen ja elämäntilanteen kartoittaminen. Starttivalmennus on ryhmätoimintamuotoista matalankynnyksen valmennusta. Valmennuksen sisältö räätälöidään valmentautujien tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Toiminnan sisältö koostuu ryhmämuotoisesta keskustelusta, nuorten itse esille nostamista kiinnostuksen kohteista, luonnossa, liikkumisesta ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisesta.