Lasten parlamentti

Raumalla koulujen oppilaskuntien hallitukset, Rauman Lasten Parlamentti ja Rauman nuorisovaltuusto välittävät lasten ja nuorten näkökulmia, toiveita ja ehdotuksia kaupungin organisaatioon. Rauman Lasten Parlamentti on vuona 2010 nuorisopalveluiden ja koulujen yhdessä perustama alakoululaisten oma vaikuttamiskanava, joka tarjoaa lapsille mahdollisuuden vaikuttaa lapsiin liittyviin asioihin Raumalla. Tavoitteena on saada alakoululaisten mielipiteet kuuluviin Rauman kaupungin päätöksenteossa.

Lasten Parlamentin jäsenet ovat raumalaisia 4-6 -luokkalaisia. Parlamenttiin valitaan jokaisesta alakoulusta kaksi edustajaa. RLP: n edustajat oppivat yhteisten asioiden hoitoa. Onnistuneiden vaikuttamiskokemuksien myötä lapset oppivat olemaan aktiivisia ja haluavat kertoa oman näkemyksensä (onnistuneet kokoukset, työpajat ja tapahtumat motivoivat).

RLP:n toimikausi on 2 vuotta. Järjestäytymiskokouksessa RLP valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. RLP kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja kaupungin toimielimille ja toimii pyydettäessä asiantuntijana lapsia koskevien asioiden käsittelyssä. Toiminnasta vastaa nuorisopalvelut.

RLP osallistuu myös nuorisopalveluiden tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen sekä pitää aktiivisesti keskusteluyhteyttä kouluihin.

Rauman Lasten parlamentin esittely