Toimisto

Toimiston tehtävänä on huolehtia osasta Nuorten työpajan laskutus ja sopimusasioista, sekä tietojen arkistoinnista ja ylläpidosta. Toimiston ympäristö painottuu asiakirjojen luomiseen ja tiedotukseen nuorten työpajaa koskevissa asioissa. Toimisto tarjoaa nuorelle työympäristön, jossa voi tutustua toimistotyöhön.