Mnuu huki – Osallistuva budjetointi

Osallistava budjetointi.

Raumalaisten osallistuva budjetointi 2023

Rauman kaupunki toteuttaa vuonna 2023 kolmatta kertaa osallistuvaa budjetointia. Kuntalaiset saavat helmikuussa ideoida, mitkä ovat sellaisia tärkeitä kohteita tai asioita, joihin talousarviovaroja pitäisi kohdentaa.

Toteutuskelpoisuutta arvioivat tänäkin vuonna Rauman nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto sekä kaupunkiorganisaation asiantuntijat. Rahaa yhdessä päätettäviin toteutuksiin on käytettävissä 100 000 euroa.

Puheenvuoro on nyt sinulla! Ideoi yksin tai yhdessä taustajoukkosi kanssa raumalaisten hyvinvointia, yhdessä tekemistä tai esimerkiksi asuin- ja elinympäristöä parantavia toimenpiteitä.

Kaikki ideat otetaan mukaan, kun arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta. Lopuksi kaikki raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet pääsevät äänestämään, mitkä ideat toteutetaan.

Nyt sinulla on mahdollisuus päättää!

Linkkeihin ja yhteystietoihin pääset kaupungin nettisivuilta.