Mnuu huki – Osallistuva budjetointi

Osallistava budjetointi.

Raumalaisten osallistuva budjetointi 2021

Rauma toteuttaa tänä vuonna ensimmäisen kerran osallistuvaa budjetointia ottamalla kuntalaiset mukaan miettimään, mitkä ovat sellaisia tärkeitä kohteita, joille talousarviovaroja pitäisi kohdentaa. Tämä ensimmäinen vuosi on kokeilu, josta saatavilla kokemuksilla ja palautteella osallistuvasta budjettimenettelystä voidaan rakentaa Raumalle sopiva toimintamalli.

Toimintamallin rakentamisessa ovat tänä vuonna tiiviisti mukana Rauman nuorisovaltuusto, ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto. Rahaa yhdessä päätettäviin toteutuksiin on käytettävissä 30 000 euroa.

Puheenvuoro on nyt sinulla! Ideoi yksin tai yhdessä taustajoukkosi kanssa raumalaisten hyvinvointia, yhdessä tekemistä tai esimerkiksi asuin- ja elinympäristöä parantavia toimenpiteitä.

Kaikki ideat otetaan mukaan, kun arvioidaan niiden toteuttamiskelpoisuutta. Lopuksi kaikki raumalaiset ja Rauman asioista kiinnostuneet pääsevät äänestämään, mitkä ideat toteutetaan.

Tämä on uutta ja ainutlaatuista! Nyt sinulla on mahdollisuus päättää!

Linkkeihin ja yhteystietoihin pääset kaupungin nettisivuilta.